Seguim amb el projecte «Geografies variables de la memòria». Després de l’intent de fixació en paraules – sempre és una temptativa tractar d’aprehendre la complexitat – barrejant els records i vivències de les dones grans amb els documents d’arxiu; realitzada també l’aproximació del mapatge digital arriba el moment de parlar de les variables i el treball creatiu a partir de situar-nos en l’actualitat.
 
La ment a vegades ens genera relacions estranyes i en anar a escriure l’entrada pensava en Les variacions Golberg, originalment Ària amb variacions diverses que forma part dels Exercicis per a teclat publicada per l’editor de J. S. Bach i, anomenada actualment, amb el cognom del seu intèrpret, segons el biògraf de Bach. Les variables de les variacions, les variacions de les variables.
 
Habitualment quan li donem títol a un projecte tenim el petit costum de llegir a veure què diuen el diccionari i l’etimologia del terme en concret. Doncs bé, del terme variable, no sé per què, no l’havíem consultat. Mai és tard i obrim el diccionari en línia.
 

variable

1 1 adj. [LC] Susceptible de variar. Preu variable.
1 2 adj. [LC] Que varia sovint, que és mudable, inconstant. Temps variable. Vents variables. Un caràcter variable.
2 adj. [FL] Que presenta flexió. Mot variable. L’adjectiu és una categoria lèxica variable.
3 1 f. [LC] [MT] Quantitat que pot variar d’una manera contínua o discontínua.
3 2 [LC] [MT] variable aleatòria Variable que rep valors numèrics que depenen de l’atzar.
4 1 f. [FL] variable lingüística Element d’estructura que es manifesta mitjançant una alternança d’elements de nivell inferior.
4 2 [FL] variable sociolingüística Correlació entre una variable lingüística i una variable social, com ara la classe social, el grup ètnic, l’edat, el sexe, o entre una variable lingüística i un estil de parla.
4 3 f. [FL] En lòg. i en ling., element que ocupa una posició argumental i que ha d’ésser lligat per un quantificador o per un operador. La variable lligada pel quantificador universal.
5 f. [IN] En inform., posició de memòria identificada amb un nom, que pot variar de contingut en l’execució d’un programa.

variació

1 1 f. [LC] Canvi parcial en la forma, posició, estat o qualitats d’una cosa. Una variació de color. Les variacions de l’atmosfera. Les variacions periòdiques del moviment d’un astre.
1 2 [LC] [FIF] variació de la brúixola Declinació 2 1 .
2 f. [LC] [MU] Repetició d’un tema musical amb modificacions del temps, to, harmonia o clau.
3 f. [MT] En mat., successió d’elements d’un conjunt finit.
4 1 f. [FL] Fenomen pel qual una llengua és diferent segons l’època, el lloc i el grup social que la parla. La variació dialectal de l’italià.
4 2 [LC] [FL] [FIF] variació lliure Variant lliure.

 
Etimològicament la diferència entre vari(able) i vari(ació) és que la possibilitat de canvi d’una variable, es converteix en una acció i efecte en la variació. Les geografies variables de la memòria poden convertir-se en variacions, en canvis concrets per una causa concreta o poden residir només en la possibilitat.

 
El mapa digital, la cartografia de les Geografies variables de la memòria, a través de les diverses capes, vol recollir les variacions, les pèrdues i les possibilitats dels espais i els referents culturals, viscuts al municipi de Celrà i, potser, per viure. En aquest entremig, la idea de cultura, sobrevola entre les moltes capes, i el mapa resultant no és cap realitat d’aquesta, és la representació d’aquesta entre les diverses capes. Què és la memòria? Podem deixar “fixat” l’ara?

 
El mapa de les «vivències de les dones» és el punt de partida per treballar amb les joves – a través de la pràctica artística- la cartografia i els referents culturals de l’actualitat. Per això, en el primer taller, parlem de com era Celrà i mirem les fotos i ens situem en l’antic mapa, de quan les dones de Can Ponac eren joves.

 
La segona proposta de taller és elaborar un mapa de possibilitats, ens situem com a programadores culturals i escollim els espais i què volem que ens representi. A més a més de la festa major, algunes noies fan unes marques estranyes per intentar explicar que queden a casa per sentir música i ballar, que caminen per tots els carrers amb els cascos de connectats al mòbil. La representació de l’espai és quelcom més complexa en actualitat, no tenim prou en geolocalitzar edificis i places, en un punt fix. Com es podria relacionar internet amb el mapa? Deixem la marca en aquest primer treball que podrem recuperar més endavant.
Taller Geografies variables de la memòria
D’aquesta segona sessió va ser molt clar que la música era la protagonista. Així que aquesta es va convertir en el leitmotiv de les següents trobades fins a la inauguració de l’exposició. Potser per això em venen al cap les “Variacions Golberg”?
 
[print_gllr id=3947]
 

Tot i que en començar el projecte estava bastant pautada la realització d’aquestes trobades, com amb les dones grans, s’ha allargat i desbordat pels llindars de les línies del dibuix i s’ha convertit en un nou projecte. L’espai expositiu que teníem reservat per a la mirada jove de possibilitats, s’ha convertit en una paret en construcció i un lloc de relació.

Sense la pressa imposada per mostrar els resultats, sense la necessitat de mostrar-los, amb la calma d’anar parlant per conèixer-nos, amb tot allò que és intangible preparem noves trobades i us convidarem a participar-hi a partir del gener de 2020. Alhora també us convidem a venir a l’espai, a intervenir entre les línies que es dibuixen a la paret del fons, per anar construint la complexitat de la representació del mapa.
 
[half_width]

Amb el suport de:

[/half_width]